Golf – ett zentillstånd

Om man ska bli en skicklig golfspelare så måste man lära sig att ha roligt. Med detta innebär att man måste släppa allt annat och för stunden endast spela golf. Vad det handlar om är ett slags zen-tillstånd. Att släppa allting annat och bara spela är receptet för att bli en riktigt skicklig golfspelare.

Med golf är det som med andra precisionssporter att man måste lita på hjärnans obegränsade potential och inte ställa sig i vägen för sina egna förmågor genom tvekan, tvivel och osäkerhet. Släpp alla hämningar och lita på din kropp och din hjärna och dina förmågor. Människan påstås använda ca 10% av hjärnan. Detta betyder inte att de övriga 90% är inaktiva – det betyder bara att människan är medveten med en begränsad del av sin kapacitet. Människan använder egentligen hela hjärnan men skulle människorna vara medvetna om allt hela tiden skulle människan överväldigas av all information, alla minnen och så vidare. Det är de övriga 90% av hjärnan som spelar golf!

För att bli en skicklig golfspelare behöver spelaren tro att hen kan – så enkelt är det. Tro att hen kan – och göra vad som krävs dvs lära sig lite teknik och teori, vilka klubbor hen ska använda vid vilket tillfälle för att uppnå bästa möjliga resultat och så vidare. Golf är ett spel där spelaren uppnår bästa möjliga resultat genom att koppla av sitt medvetande. Människan är större inuti än utanpå och de mänskliga resurserna är avsevärt mycket större än vad det är möjligt att förstå. Golf är ett spel som bevisar människans storhet – när hen inte står i vägen för sig själv och sina omedvetna förmågor. När människan blir ett med sin talang.

Lite likadant är det när man talar om turspel utav olika slag, såsom Lotto till exempel. Att bemästra spelet handlar inte om att öva in olika siffror, utan att skapa en rad på känsla och hoppas att man har turen med sig.