Andra klubbsporter

Sett till sporter som utövas med klubba så finns det tre stycken som är absolut mest populära i Sverige. Det handlar om ishockey, bandy och innebandy. Både ishockey och bandy har sannolikt sitt ursprung från 1800-talet, medan innebandyn är en betydligt yngre sport. Det var nämligen först på 1960-talet som innebandy började att spelas i Sverige. Alla dessa tre sporter har både likheter och olikheter gentemot varandra.

Förutom att innebandyn är en yngre sport är det också den enda av de tre sporterna som utövas inomhus. Bandy och ishockey har gemensamt att de spelas på is, men bandyplanen är betydlig större än ishockeyrinken. I mått mätt är faktiskt bandyplanen lika stor som en fotbollsplan. Sett till själva spelet är dock ishockeyn och innebandyn varandra mer lika. Man är fem utespelare på planen samtidigt plus en målvakt, och man spelar också med en hög sarg. I bandyn är det 10 utespelare plus målvakt, även i bandyn finns en sarg, men den är förhållandevis låg och går inte att valla mot på samma sätt som i ishockeyn eller innebandyn.

Innebandyn är en sport som har vuxit fort och är den tredje största i Sverige sett till antalet utövare, medan ishockeyn är den av de tre sporterna som årligen lockar störst publik i Sverige.

Racket – en typ av klubba

Förutom klassiska klubbor finns det en mängd andra redskap i sportens värld som fungerar på samma sätt. Med detta menar vi redskap som är till för att ta emot och skjuta iväg en boll. Ett samlingsord för några av dessa är racket, som i sin tur finns i en mängd olika varianter. Det finns till exempel tennisracket som består av ett handtag och en ram, som i sin tur är fylld av ett nät där bollen smidigt kan studsa vid ett slag. Dessa används som man nog kan höra på namnet när man befinner sig på tennisbanan för att spela. Racket med något liknande utförande används även inom sporter som pingis och badminton, men är då något anpassade för att passa sporten i övrigt. Pingisrack är till exempel mindre, samtidigt som badminton-racket väger mindre än ett tennisracket.